zaterdag 10 oktober 2009

de 10 gebodenMijn eerste les Godsdienst heb ik bij mevr. Mireille gevolgd. Dit is de lerares van de 4e-5e en 6e klas van het katholieke schooltje "St Joseph" in Eben-Emael waar mijn kinderen zijn. Naast mijn stageplaats in Maastricht, mag ik daar ook Godsdienst lessen volgen, en dat waardeer ik erg.

De les begon over regels. Zonder regels zouden de kinderen het samen in de klas geen week volhouden. Zelfs 1 uur zonder regels zou tot ruzie kunnen uitgroeien. In de wereld kunnen we zien dat landen die geen duidelijke regels hanteren vaak ruzie of oorlog hebben.

De juf laat de kinderen vragen stellen en beantwoordt ze. Welke regels hebben ze thuis? Welke regels zijn er op het schoolplein?...

Regels in de klas gelden anders dan buiten de klas. Iedereen mag zijn eigen regels stellen. Ze worden op het bord geschreven en bekeken. De belangrijkste worden in een "akte"opgenomen( la charte de vie en classe). De kinderen mogen zelf weten of ze de akte gaan tekenen. Tekenen ze de akte wel, dan moeten ze zich aan de regels houden, doen ze dit niet, dan kunnen ze niet functioneren binnen de klas.

Het gaat om hun regels en de juf geeft geen eigen inbreng. Ze veranderd wel de regels in positieve zin bijv. "ik mag niet schreeuwen" wordt "ik moet zachtjes praten".
Dit zijn de regels:
- ik doe mijn best om goed te werken
- ik moet "u" tegen de juf zeggen.
- Ik respecteer andermans spullen en mijn spullen
- ik moet mijn vinger opsteken als ik iets wil vragen
- ik respecteer de anderen (luisteren als iemand praat, niet aanvallen, "goedendag" s' ochtends tegen elkaar zeggen)
- ik moet zachtjes praten, als de juf stilte vraagt dan moeten we ook stil zijn
- ik vermijd conflicten
- ik werk alleen tijdens de toetsen
- ik eet buiten de klas
- ik denk aan het milieu ( afval in de prullenbak gooien, de lampen van de computer en van de klas uitzetten na schooltijd, met de fiets naar school gaan...)
- ik gebruik geen geweld
- ik deel met anderen
- ik laat de klas opgeruimd achter
- ik gebruik nette woorden

De kinderen vertellen dat het niet altijd gemakkelijk is om regels na te streven en de juf vindt dit ook.

Voordat de les afgelopen is, gaan de leerlingen hun schrift pakken en de regels met vele kleuren opschrijven. De juf gebruikt zelf altijd veel kleuren. Dit vindt ze overzichtelijker. Maandag gaan de leerlingen zelf beslissen of ze hun schrift wel of niet gaan ondertekenen.

Komen de 5 geboden aan bod?
1. ja, doordat iedereen zijn eigen regels stelt wordt de levensvisie verruimd.
2. ja, doordat iedereen aktief deelnam aan de les, werd het een boeiende les.
3. ja, het doel is "regels ontdekken om beter in de klas te functioneren"
4. ja, iedereen had anderen ideeën.
5. ja, ze gaan met verschillende kleuren "hun"regels kenbaar maken in hun schrift.

De les was op dat moment afgelopen. Ik zou persoonlijk deze les koppelen aan de "tien geboden" uit de Bijbel. Deze bevatten de tien leefregels die volgens twee grote religieuze stromingen (jodendom en christendom) door God aan de mensen gegeven zouden zijn.
Deze leefregels hebben een zeer sterke invloed gehad op de samenleving. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat veel van de hedendaagse wetgeving nog steeds wortels heeft die teruggaan tot in deze tien geboden.

Mozes kreeg op de top van de berg Horeb in de woestijn Sinaï op twee stenen tafelen de 120 Hebreeuwse woorden die de Tien Geboden vormden. Na voorlezing aan het verzamelde volk werden de stenen tabletten in de Ark van het verbond bewaard. God droeg Mozes op een tweede versie van deze stenen tafelen te maken, omdat hij de eerste had stuk gegooid, toen hij terugkwam van de berg en zag dat het volk een gouden kalf had gemaakt en aanbad.

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten